Coraz więcej kobiet wybiera zawód komornika

Coraz więcej kobiet wybiera zawód komornika

Coraz więcej kobiet wybiera zawód komornika 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Już co czwarty komornik w Polsce to kobieta – wynika z danych Krajowej Rady Komorniczej.

Dziś w Polsce pracuje 1561 komorników. 404 z nich to kobiety. Jeszcze w 2015 r. było w naszym kraju tylko 312 komorniczek. A więc w ciągu dwóch lat przybyły 92 kobiety w tym zawodzie.

Najwięcej Pań w tym zawodzie pracuje w Warszawie i we Wrocławiu – po 61. Niewiele mniej w Gdańsku, Katowicach i Łodzi – po ponad 40.

– Cieszę się, bo do zawodu wchodzą młode, zdolne, bardzo dobrze wykształcone i pełne pasji osoby – mówi „Rzeczpospolitej” Monika Janus, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Komorniczej.

Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi i wykonują zawód zaufania publicznego. Zgodnie z ustawą o komornikach działają przy sądach rejonowych i zajmują się egzekwowaniem rozstrzygnięć w zakresie roszczeń cywilnych. Komornik to trudny zawód i często ale niezbędną dla sprawnego realizowania orzeczeń sądów. Komornicy działają na rzecz wierzycieli, którzy chcą odzyskać należne im pieniądze. Po drugiej stronie jest dłużnik, czasami borykający się z poważnymi finansowymi problemami lub ubóstwem. Dlatego komornik powinien cechować się skutecznością i działać w ramach prawa, ale jednocześnie w swoim działaniu uwzględniać czynnik ludzki.

Aby zostać komornikiem należy spełnić wymogi formalne określone w ustawie o komornikach sądowych. Komornikiem może zostać osoba w wieku minimum 26 lat, która ukończyła studia prawnicze, posiada obywatelstwo polskie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i nie była karana ani nie jest podejrzana o przestępstwo. Musi także ukończyć aplikację komorniczą i odbyć przynajmniej dwuletnią praktykę na stanowisku asesora komorniczego. Wniosek o powołanie na komornika sądowego składa się do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Polsce obecnie mamy 1561 komorników, 1821 asesorów i 712 aplikantów komorniczych. W tym roku aplikację rozpoczęły kolejne 132 osoby. Kancelarie komornicze, których w naszym kraju jest aktualnie 1589 zatrudniają ponad 10 tys. pracowników. W 2016 r. liczba spraw skierowanych do komorników wyniosła 4,5 mln, a komornicy odzyskali na rzecz wierzycieli 8 mld 414 mln zł.