Obsługa komornicza online w systemie EPU komornik

Nie wychodząc z domu możesz otrzymać tytuł wykonawczy i skierować wniosek do komornika. Dzięki EPU komornik pobierze wniosek wraz z tytułem przez system teleinformatyczny i przystąpi do egzekwowania Twoich należności. ID komornika w systemie EPU: 1928.

Elektroniczne postępowanie upominawcze umożliwia składanie przez internet elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika. Dzięki EPU komornik wyegzekwuje Twoje wierzytelności za pomocą systemu teleinformatycznego, a Ty by złożyć wniosek egzekucyjny nie będziesz musiał wychodzić z domu. Aby złożyć taki wniosek należy uzyskać elektroniczny tytuł wykonawczy. Tytuły te wydawane są przez XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Wspomniany e-sąd obejmuje swoją właściwością całą Polskę i rozpatruje sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Elektroniczne postępowanie upominawcze stanowi odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Zarówno powód jak i pozwany w postępowaniu EPU składają pisma drogę elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego systemu. Jedynie pozwanemu przysługuję prawo wyboru formy komunikacji z sądem. Może on wybrać komunikacje elektroniczną taką jak powód, albo może przesyłać pisma w tradycyjny sposób. Istotne jest to, że nie może on komunikować się z sądem zarówno w sposób tradycyjny jak i elektroniczny, jest zobowiązany do wyboru jednej z form kontaktu z e-sądem.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego na wydruku weryfikacyjnym.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym podobnie jak nakaz zapłaty ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu. Po uzyskaniu EPU wraz z klauzulą wykonalności należy go przekazać do właściwego komornika sądowego. Aby to zrobić należy się zalogować na swoje konto a następnie wybrać opcję „Moje nakazy” w sekcji „Moje sprawy w sądzie”. Następnie należy wybrać z listy nakaz, który ma zostać skierowany do egzekucji, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek egzekucyjny”. Następnie należy wypełnić formularz wniosku egzekucyjnego wskazując z listy komornika, który ma prowadzić postępowanie egzekucyjne. Należy również zaznaczyć sposoby egzekucji. Później będzie możliwość weryfikacji egzekwowanych kwot wraz z trybem ich egzekwowania. Na końcu formularza znajduje się rubryka „Informacje dodatkowe”, w której należy zamieścić dane istotne dla postępowania egzekucyjnego nieuwzględnione w powyższej części formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Zatwierdź”. Formularz będzie dostępny w dziale „zatwierdzanie wniosków egzekucyjnych” gdzie można skorzystać z opcji podglądu, a w przypadku pojawienia się w nim błędów, lub chęci zmiany jego treści można go usunąć i stworzyć od początku.

Następnym krokiem jest zatwierdzenie wniosku i jego podpisanie. W przypadku użytkowników o profilach powoda masowego i pełnomocnika zawodowego wniosek nie wymaga podpisania natychmiast po zatwierdzeniu i znajduję się w sekcji „Dokumenty do podpisania” w zakładce „Wnioski egzekucyjne”. Tak złożonym wnioskiem egzekucyjnym przez EPU komornik zajmie się niezwłocznie.

Korzystanie z EPU daje możliwość zaoszczędzenia pieniędzy i czasu. Bez konieczności wychodzenia z domu lub biura, prowadząc całą sprawę przez internet. Jest to niezwykle korzystne w obecnym stanie pandemii, gdyż  takie prowadzenie postępowania zmniejsza ryzyko zarażenia, a osobie chorej umożliwia prowadzenie spraw bez zawieszania ich na czas kwarantanny i bez narażania innych osób na zarażenie.