Europejski nakaz zabezpieczenia już obowiązuje

Europejski nakaz zabezpieczenia już obowiązuje

150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, wydany w jednym państwie Unii, jest już uznawany i wykonywany w prawie całej wspólnocie. Wyjątkiem są Dania oraz Wielka Brytania.

Zastosowanie nakazu oznacza blokadę pieniędzy na rachunku do wysokości długu. Niestety, samo nie daje podstaw do wypłaty pieniędzy wierzycielowi. Uniemożliwia tylko ich wypłatę z konta, przelanie na inny rachunek, czyli ukrycie.

Wierzyciel może domagać się zabezpieczenia jeszcze przed wszczęciem procesu, a także w jego trakcie oraz po wydaniu orzeczenia zasądzającego zapłatę. Procedury obejmują rachunki bankowe oraz rachunki prowadzone przez SKOK.

Oprócz nakazu blokowania kont na podstawie europejskich nakazów nowelizacja przepisów rozszerzyła też obowiązki informacyjne banków o kontach.

Orzekając zabezpieczenie na koncie, w sytuacji gdy wierzyciel nie uzyskał jeszcze orzeczenia zasądzającego zapłatę, sąd będzie mógł nałożyć na niego obowiązek złożenia kaucji, która zapewni rekompensatę ewentualnej szkody, jaką mógłby ponieść dłużnik w związku z zastosowaniem tego rygoru.

Wykonawcą takiego zabezpieczenia będzie komornik, który ma obowiązek podjąć czynności nie później niż w ciągu siedmiu dni od otrzymania wniosku wierzyciela.

Oczywiście jak przy większości sądowych zabezpieczeń dłużnik dowie się o zablokowaniu jego konta (czy części pieniędzy na nim) dopiero po zajęciu rachunku. Chodzi o to, by nie zdążył wyprowadzić z konta pieniędzy, wtedy zabezpieczenie traciłoby sens.

Wierzyciel też ma obowiązki do wykonania: musi wykazać, że to zabezpieczenie jest mu niezbędne do dochodzenia należności, tj. że bez niego egzekucja długu będzie utrudniona lub niemożliwa.