Licytacja nieruchomości: działka z budynkami w Ursusie

Licytacja nieruchomości: działka z budynkami w Ursusie

Licytacja nieruchomości: działka z budynkami w Ursusie 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Monika Sachno w prowadzonej sprawie egzekucyjnej KM 95/15 i inne w Warszawie na podstawie art. 953 i 955 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2019 r. o godz. 11:00, w sali nr 226, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:

działki nr 65 i 2/12, obręb ewidencyjny 2-11-16, o pow. 2351,00 m2 (zabudowana dwoma budynkami stanowiącymi salon obsługi i sprzedaży samochodów z częścią magazynową i biurowo-mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 1707,50 m2) położona w Warszawie-Ursus przy Aleje Jerozolimskie 236, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00097313/7

Suma oszacowania wynosi 6.510.131,00 zł, zaś cena wywołania wynosi  4.340.087,33 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania udziału. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 651.013,10 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 1240 6074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00  do godz. 19:00 akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 777/15 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.