Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie https://www.komornik-sachno.pl/wp-content/themes/blade/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno Komornik Warszawa • Monika Sachno //www.komornik-sachno.pl/wp-content/uploads/2016/10/logo_white.png

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17 września 2019 r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 229 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny nr 94, stanowiący odrębną nieruchomość, złożony z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju oraz łazienki; o pow. 43,86 m2, do lokalu przynależy komórka nr k 45 o pow. 3,11 m2 łączna powierzchnia ww. lokalu oraz komórki wynosi 46,97 m2, położony w budynku przy ul. Włodarzewskiej 87 A w Warszawie na trzeciej kondygnacji, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą WA1M/00467344/8. Do lokalu przynależy podziemne stanowisko postojowe nr 52. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 4697/1879421.

Suma oszacowania wynosi 397.196,00 zł, cena wywołania wynosi 297.897,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 39.719,60 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00-19:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 7/18 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.

 Komornik Sądowy,
 Monika Sachno