Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie https://www.komornik-sachno.pl/wp-content/themes/blade/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno Komornik Warszawa • Monika Sachno //www.komornik-sachno.pl/wp-content/uploads/2016/10/logo_white.png

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Monika Sachno w prowadzonej sprawie egzekucyjnej KM 83/16 i inne w Warszawie na podstawie art. 953 i 955 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2019 r. o godz. 11:00, w sali nr 229, budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (ograniczonego prawa rzeczowego): spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 31 położonego budynku przy ul. Opaczewskiej 42 w Warszawie, o pow. 66,20 m2. Złożonego z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, garderoby, łazienki, przedpokoju oraz hallu. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 31 o pow. 3,1 m2. Powyższy lokal znajduje się w zasobach Międzyzakładowego Spółdzielczego Zrzeszenia Budowy Domów Mieszkalnych “Ochota”. Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą WA1M/00287177/0

Suma oszacowania wynosi 473.462,00 zł, cena wywołania wynosi 355.096,50 zł 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 47.346,20 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w godz. 9:00-19:00, akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 296/16 można przeglądać w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 w Warszawie.

Nadmienia się, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

Wyjaśnia się, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli nie zostaną zgłoszone, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.