Licytacja nieruchomości: mieszkanie w Ursusie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie w Ursusie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie w Ursusie 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

komornik_warszawa_nieruchomość_licytacja_ursusKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Monika Sachno w prowadzonej sprawie egzekucyjnej KM 5/14 w Warszawie na podstawie art. 953 i 955 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 12:30, w sali nr 417, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
lokalu mieszkalnego nr 23, stanowiącego odrębną nieruchomość, o pow. 42,20 m2, położonego w budynku przy ul. J. Chełmońskiego 9 w Warszawie, usytuowanego na 5 kondygnacji, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00433357/5. Z własnością lokalu związany jest udział 476/100000 w nieruchomości wspólnej. Do przedmiotowego lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 5 o pow. 4,2m2.

Suma oszacowania wynosi 301.561,00 zł, cena wywołania wynosi 226.170,75 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 30.156,10 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika, albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.