Zabezpieczenie komornicze

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której posiadasz uzasadnione obawy, że Twoja należność nie zostanie wyegzekwowana od dłużnika z powodu jego niewypłacalności bądź podejmowania przez niego celowych działań w celu uniknięcia spłaty (poprzez zbywanie majątku), skorzystaj z rozwiązania, jakim jest zabezpieczenie komornicze. To doskonała forma zabezpieczenia Twoich praw do momentu zakończenia postępowania przed sądem. Skontaktuj się z kancelarią Moniki Sachno i sprawdź jakie rozwiązania w tym zakresie będą dla Ciebie najkorzystniejsze.

W jaki sposób ubiegać się o zabezpieczenie komornicze

W celu zabezpieczenia swoich należności, na samym początku wystąp do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, a po uzyskaniu tytułu – wniosek kierujesz do komornika. Jeśli obawiasz się, że zostałeś pozbawiony takiej możliwości wraz z rozpoczęciem postępowania sądowego – nic bardziej mylnego, bowiem wniosek można złożyć zarówno przed, jak i w trakcie postępowania sądowego. Na podstawie postanowienia sądu dokonujemy sprawnego zabezpieczenia zgodnie z wydaną dyspozycją.

Jeśli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, to do jego wykonania stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Zabezpieczenie komornicze może odbywać się poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności czy innego prawa majątkowego. Przy czym należności nie trafiają bezpośrednio do wierzyciela, a na rachunek depozytowy. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego to właśnie z tych środków będzie następowało zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

Koszt zabezpieczenia to opłata jedynie 5% wartości, które będzie podlegać zabezpieczeniu (art. 31 ustawy o kosztach komorniczych). O kosztach zabezpieczenia rozstrzyga sąd, który go udzielił. Możesz zatem wnosić o zasądzenie od pozwanego całej opłaty, którą uiściłeś przy złożeniu wniosku o zabezpieczenie do komornika. Warto ochronić swoje należności na wypadek nieprzewidzianych okoliczności – zabezpieczenie komornicze wykonywane przez naszą kancelarię to z całą pewnością dobry wybór. Kancelaria specjalizuje się w realizacji wniosków o zabezpieczenie.