Komornicy Warszawa

Egzekucja komornicza to ostateczna forma ściągania należności, na którą należy zdecydować się, gdy polubowne próby odzyskania zadłużenia nie przynoszą rezultatu. Komornicy to funkcjonariusze publiczni, działający przy sądzie rejonowym. Podstawą wykonywanych przez nich czynności prawnych jest tytuł wykonawczy oraz wniosek egzekucyjny. Pierwszy dokument wydawany jest przez sąd, który tym samym stwierdza, że zadłużenie faktycznie istnieje, a dłużnik zobowiązany jest zapłacić określoną kwotę. Jednak wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje dopiero w wyniku złożenia stosownego wniosku przez wierzyciela. To właśnie w oparciu o wskazane w nim sposoby egzekucji komornicy Warszawa rozpoczynają postępowanie egzekucyjne.

Komornicy Warszawa – funkcjonariusze zaufania publicznego

Komornikom przysługują znacznie szersze uprawnienia niż przedstawicielom firm windykacyjnych. Zgodnie z art. 814 Kodeksu Postępowania Cywilnego komornicy Warszawa mają prawo otworzyć i przeszukać zarówno mieszkanie, jak i wszelkie schowki. Jeśli zachodzi podejrzenie, że dłużnik wartościowe przedmioty ma przy sobie, komornik może przeszukać noszoną przez niego odzież. Co więcej, takie czynności można wszcząć również w odniesieniu do osób trzecich, którym dłużnik przekazał poszukiwane ruchomości. Komornik na poczet długów może przeprowadzić egzekucję z wynagrodzenia, świadczeń emerytalno-rentowych, rachunku bankowego, zająć nieruchomości lub obiekty ruchome, które są we władaniu dłużnika. Jak widać, komornicy posiadają szerokie uprawnienia. Wynika to z tego, że stanowią gwarant wykonywalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy przedstawiciel tej grupy zawodowej widnieje w dostępnym online rejestrze Krajowej Rady Komorniczej, a ponadto jest zobowiązany do przedstawienia legitymacji służbowej na wezwanie dłużnika.

Imię i nazwisko komornika

Numer porządkowy kancelarii

Adres

Komornik: Kinga Rizler

XVIIIul. Włodarzewska 8 m.13
02-384 Warszawa

Komornik: Stefan Paweł Gintowt

Vul. Grójecka 34 lokal 7
02-308 Warszawa

Komornik: Piotr Szewc

XVIIul.Dzieci Warszawy 48
02-495 Warszawa

Komornik: Dariusz Dynowski

IIIul. Filtrowa 67/97
02-055 Warszawa

Komornik: Marzena Skalska

XVul. Grójecka 27 lok. 8
02-030 Warszawa

Komornik: Bogusław Klimaszewski

VIIIul. Wawelska 78 lok. 5
02-034 Warszawa

Komornik: Monika Sachno

XIVAl. Jerozolimskie 85
02-001 Warszawa

Komornik: Urszula Maria Kuczyńska

IXAl. Niepodległości 235/237 lok.86
02-009 Warszawa

Komornik: Tomasz Zbigniew Kuć

Xul. Grójecka 186 lok. 201
02-390 Warszawa

Komornik: Krzysztof Stępniewski

XVIul. Posag 7 Panien 5 lok. 198
02-495 Warszawa

Komornik: Robert Kalwajt

VIIul. Popularna 50 lok. 1
02-473 Warszawa

Komornik: Marek Wojtczak

XXul.Włodarzewska 70H lok. 9
02-393 Warszawa

Komornik: Barbara Cupriak

IIul. Hennela 10 kl.B/191
02-495 Warszawa

Komornik: Adrian Juszczyński

VIul. Białobrzeska 15/82
02-370 Warszawa

Komornik: Wojciech Andryszczyk

Iul. Bielska 31 lok 1
02-394 Warszawa

Komornik: Urszula Gęślicka

IVul. Globusowa 25 lok. 5
02-436 Warszawa

Komornik: Katarzyna Pieńkos

XIIIul. Pruszkowska 17 lok. 101
02-119 Warszawa

Komornik: Michał Oporski

XIIAl. Jerozolimskie 133 lok. 64
02-304 Warszawa

Komornik: Agnieszka Wojniusz

XIXul. Pruszkowska 17 lok.108
02-119 Warszawa

Komornik: Mateusz Kurek

XIul. Michała Spisaka 95 A
02-495 Warszawa

Komornik: Karolina Pyrka

XXIul. Grójecka 186 lok.320
02-390 Warszawa