• 12/06/2019

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie

Licytacja nieruchomości: mieszkanie na Ochocie 150 150 Komornik Warszawa • Monika Sachno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Monika Sachno na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-06-2019 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82  w sali nr 232 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 48, stanowiący odrębną nieruchomość, o pow. 48,29 m2, położony w budynku przy ul. Korotyńskiego 22 w Warszawie, złożonego z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc, przedpokoju oraz hallu. Do lokalu przynależy piwnica nr 48 o pow. 2,89 m2. Dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą WA1M/00488655/4.

Przedmiotowy lokal (którego suma oszacowania wynosi 313.623,00 zł), jest obciążony służebnością osobistą (której wartość została oszacowana na kwotę 146.559,00 zł).

Suma oszacowania wynosi 313.623,00 zł, cena wywołania wynosi 235.217,25 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 31.362,30 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji, na konto Komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 80 12406074 1111 0010 4835 9963 lub w kasie kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi. Rękojmia w innej postaci nie będzie uwzględniona.